Tel : 0 9184 9810 5  , 0 9534 8488 9
Line:andamantour , salephukettour
E-mail :salephukettour@gmail.com
                
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โปรแกรมทัวร์
แกลอรี่
วิธีการชำระเงิน
ติดต่อเรา
บริการร้านค้า
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โปรแกรมทัวร์
แพ็คเกจทัวร์
บัตรชมการแสดง
วิธีการชำระเงิน
ติดต่อเรา
บริการรถเช่า เรือเช่า
ตั๋วเรือโดยสาร
หน้าแรก > โปรแกรมทัวร์ > โปรแกรมทัวร์เขาหลัก
โปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์เขาหลัก


  

08:00 น รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก
- ออกเดินทางจากท่าเรือสู่อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ด้วยเรือสปีดโบ๊ท
- ถึงจุดดำน้ำ ที่อ่าวผักกาดซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดดำน้ำที่สวยที่สุดของประเทศไทย
- ออกเดินทางต่างต่อไปยัง หมู่บ้านมอแกน เยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอแกน
ที่อาศัยอยู่บนเกาะสุรินทร์ และชมสินค้าของที่ระลึกจากชาวมอแกน
12:00 น เดินทางไปยัง ช่องขาด เป็นที่ ทำการ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ 
  เป็นเกาะที่มีความสวยงามและอุดมสมบรูณ์ 
- สนุกสนานกับการเล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
          - ช่วงบ่ายออกเรือมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านปลาการ์ตูน เป็นแหล่งที่พบนปลาการ์ตูนมากที่สุดในอันดามัน
14:00 น ดำน้ำต่อ ที่อ่าวแม่ยาย พบประการังที่อุดมสมบรูณ์และปลาหลากชนิดได้ที่นี่         
15:00 น ออกเดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
16:30 น ถึงท่าเรือ เดินทางกลับจังหวัดภูเก็ต 
19:30 น ส่งท่านถึงที่โรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ต
 
***อัตราค่าบริการผู้ใหญ่ท่านละ  2500  บาท  เด็กท่านละ  1800  บาท***

 
 
ค่าบริการรวม
1. รถรับ-ส่งจากโรงแรมที่พักภูเก็ต ( ในเมือง,กะตะ,กะรน,ป่าตอง ) นอกเหนือจากนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 200 บาท และรถรับส่งจากโรงแรมที่พักโซนตำบลไม้ขาว  คิดเพิ่ม ท่านละ 400 บาท
2. เรือนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
3. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
4. เสื้อชูชีพ,อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ
5. ประกันภัย
6. มัคคุเทศก์นำเที่ยว
7. ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 
ค่าบริการไม่รวม
1.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.  ค่าธรรมเนียมของชาวต่างชาติ
3.  ค่าเดินทางมาภูเก็ต
หมายเหตุ :   โปรแกรมทัวร์ทุกโปรแกรม และเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน  
อันดามัน แฟมิลี่  ทัวร์
 217/1  ม.1 ต.ป่าคลอก  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
มือถือ: 0 9184 9810 5  ,  0 9534 8488 9  แฟกซ์ : 0 7660 4288
    E-mail : salephukettour@gmail.com  
Lineid :andamantour , salephukettour

เปิดบริการ เวลา 08.00 - 21.00 น.

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.