Tel : 0 9184 9810 5  , 0 9534 8488 9
Line:andamantour , salephukettour
E-mail :salephukettour@gmail.com
                
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โปรแกรมทัวร์
แกลอรี่
วิธีการชำระเงิน
ติดต่อเรา
บริการร้านค้า
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โปรแกรมทัวร์
แพ็คเกจทัวร์
บัตรชมการแสดง
วิธีการชำระเงิน
ติดต่อเรา
บริการรถเช่า เรือเช่า
ตั๋วเรือโดยสาร
หน้าแรก > โปรแกรมทัวร์ > โปรแกรมทัวร์เขาหลัก
โปรแกรมทัวร์
โปรแกรมทัวร์เขาหลัก


  

08:00 น รถรับจากที่พัก เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะสิมิลัน
- ถึงท่าเรือทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
  เป็นท่าเรือที่ใช้ออกเดินทางไปท่องเที่ยว ทัวร์เกาะสิมิลัน
- เริ่มออกเดินทางจากท่าเรือทับละมุ
  สู่หมู่เกาะสิมิลัน ที่มีความงามติดอันดับ 1 ใน 10  ของโลกทั้งบนบกและใต้น้ำ
  ด้วยเรือสปีทโบ๊ท(speed Boat)
- เดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน แวะเล่นน้ำดูปะการังที่เกาะ 9 (เกาะบางู)
  ชมความงามของแนวปะการังและฝูงปลาสวยงาม
- มุ่งหน้าสู่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) ท่านจะได้สัมผัสกับหินเรือใบ
  สัญลักษณ์แห่งสิมิลัน และ รองเท้าบู๊ท 
- พักรับประทานอาหารกลางวันแบบไทยเซ็ทเมนูอันแสนอร่อย
  จากนั้นท่านสามารถเดินผจญภัยชมความงาม บนหินเรือใบ
  และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
- เดินทางไปยังเกาะ 7 (เกาะปายู) สัมผัสความงามของท้องทะเล
  ปลาสวยงามและความสมบูรณ์ของปะการังที่มีความหลากหลาย
- ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เกาะ 4 (เกาะเมียง) ท่านจะได้สัมผัส
  กับหาดทรายขาวละเอียด พร้อมกับพักผ่อนเล่นน้ำหน้าหาด
  และท่าน สามารถอาบน้ำจืดเปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมกับซื้อของที่ระลึกของฝาก
  จากการได้มาท่องเที่ยวทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
17:40 น เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
19:00 น ถึงท่าเรือทับละมุ และเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
 
***อัตราค่าบริการผู้ใหญ่ท่านละ  2100  บาท  เด็กท่านละ 1600  บาท***

 
ค่าบริการรวม
1. รถรับ-ส่งจากโรงแรมที่พัก
2. เรือนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
3. ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
4. เสื้อชูชีพ,อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ
5. ประกันภัย
6. มัคคุเทศก์นำเที่ยว
7. ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 
ค่าบริการไม่รวม
1.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.  ค่าธรรมเนียมของชาวต่างชาติ
3.  ค่าเดินทางมาภูเก็ต


หมายเหตุ :   โปรแกรมทัวร์ทุกโปรแกรม และเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน  
อันดามัน แฟมิลี่  ทัวร์
 217/1  ม.1 ต.ป่าคลอก  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
มือถือ: 0 9184 9810 5  ,  0 9534 8488 9  แฟกซ์ : 0 7660 4288
    E-mail : salephukettour@gmail.com  
Lineid :andamantour , salephukettour

เปิดบริการ เวลา 08.00 - 21.00 น.

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.